Lichaamsbewustwording

Vanuit een holistisch oogpunt zijn lichaam en geest een ondeelbaar geheel. Dat maak ook dat gevoelens die je ervaart direct gekoppeld zijn aan je lichaam en je lichaamsbeleving. Onze taal zit vol met uitspraken en gezegdes waarin dit terugkomt, bijvoorbeeld verstijfd van angst zijn, geen vaste grond onder de voeten hebben, halsstarrig zijn.

Luisteren naar je lichaam is ook belangrijk, omdat je lichaam niet alleen signalen geeft over hoe het nu met je is, maar het draagt ook alle eerdere ervaringen in zich. Deze ervaringen bepalen deels hoe je je nu voelt en beweegt in het leven dat je leidt.

lichaamsbewustwording-schouwen-duiveland-zeeland

Er is een onlosmakelijke verbinding tussen je fysieke lichaam, je denken en je emoties. Een emotie is de lichamelijke sensatie die ontstaat als verstand en lichaam bij elkaar komen: een gedachte bouwt energie op in je lichaam. Je lichaam reageert dus op je gedachte, het maakt zich klaar voor een actie. In welke vorm dan ook.

Het gebeurt maar al te vaak dat er geen vervolg gegeven wordt aan deze actie: het is niet gepast om in de situatie waarin je je bevindt in huilen uit te barsten of heel boos te worden, je wilt niet laten zien dat je je gekwetst voelt of hoe bang je eigenlijk bent en dat je het liefste hard weg zou willen rennen. Dus je onderdrukt je emotie en wat je eigenlijk werkelijk voelt op dat moment. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam. Elke niet doorleefde emotie vertaalt zich in spanning in je lichaam, wat uiteindelijk stress creëert met alle gevolgen van dien.

Dit betekent dus dat een klacht niet gezien hoeft te worden als een slecht iets, maar dat het een signaalfunctie heeft. Het is dus eigenlijk een oproep, die je door ernaar te luisteren, van dienst kan zijn in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Om te kunnen voelen, moet je contact kunnen maken met je lichaam. Onverwerkte ervaringen geven blokkades (spanning) in je lichaam, waardoor je afgesneden raakt van je levensenergie, het diepere contact met jezelf en het vermogen tot verbinding met jezelf en de ander. Dit resulteert in klachten als vermoeidheid, spierpijn, gespannenheid, depressieve gevoelens, prikkelbaarheid, slapeloosheid, het nemen van impulsieve beslissingen of juist geen beslissingen.

Veel mensen leven hun leven op de automatische piloot en handelen vanuit hun verstand en wilskracht. Ze zijn vooral aan het overleven en negeren daardoor hun gevoelssignalen en ook de signalen die het lichaam doorgeeft.

hoogsensitief-zeeland

Therapie kan je helpen om je weer bewust te maken van je eigen beleving: het weer kunnen ervaren van de signalen die je lichaam doorgeeft, ook als dit in eerste instantie onprettige gevoelens zijn. Het gaat om ‘Wat wil ík?’, in plaats van ‘Wat willen of verwachten anderen van mij?’. Het gaat dus om jouw eigen verlangens, behoeften en grenzen.

Soms weet je al wel dat je anderen te veel over je grenzen heen laat gaan, maar voelen dat je dit doet en hoe je dit doet (bijvoorbeeld dat je in contact met de ander alleen maar met al je aandacht bij de ander bent en niet meer voelt wat er in je eigen lichaam gebeur, zodat je weinig meer voelt van jezelf en dus van je grenzen) helpt je naar een diepere bewustwording van jezelf. Dit geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met de oude pijn hierover, dit alsnog te verwerken en een plek te geven, zodat het mogelijk wordt je grenzen aan te geven op een manier zoals jij dat wilt.

Door middel van lichaamsgerichte ervaringsoefeningen, al dan niet met aanraking, ondersteun ik je in het weer naar je lichaam kunnen luisteren, zodat je bijvoorbeeld signalen van een veilig of onveilig gevoel leert te herkennen en je er gevolg aan kunt geven. Hier hoort ook bij het voelen van je persoonlijke grenzen en deze aan kunnen geven en het in kunnen en durven nemen van ruimte.