Hoge bloeddruk

De kracht waarmee je hart pompt en de mate van vernauwing of verwijding van je bloedvaten zijn bepalend voor de druk op de vaatwand (bloeddruk). Tijdens de samentrekking van je hart stroomt bloed in de slagaderen waardoor de druk oploopt tot een bepaalde piek, de systolische druk (bovendruk). In de ontspanning tussen de slagen door zakt je bloeddruk tot een minimumwaarde, dat is de diastolische druk (onderdruk). Je bloeddruk kan oplopen doordat je hart sneller en krachtiger gaat  kloppen, waarbij meer bloed door je vaten gestuwd wordt én doordat je slagaderen min of meer verstopt raken, zodat er minder bloed door je bloedvaten kan stromen. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook.

hoge-bloeddruk-zeeland

Als richtlijn voor hoge bloeddruk wordt aangehouden: een bovendruk hoger dan 140 mm Hg (kwik) en/of een onderdruk hoger dan 90 mm Hg bij verschillende metingen onder verschillende omstandigheden. Op middelbare en hogere leeftijd neemt met name de bovendruk geleidelijk toe. Als je dus tot deze groep (ouderen) behoort geldt een bovengrens van 160 mmHg voor de bovendruk nog als normaal/acceptabel.

Bloeddruk wordt -als zodanig- niet gevoeld, alleen een extreem hoge bloeddruk gaat direct gepaard met hoofdpijn, kortademigheid, problemen met zien of duizeligheid. Ook al merk je er niets van (reden waarom hoge bloeddruk wel de stille moordenaar genoemd wordt), op de langere termijn is hoge bloeddruk wel degelijk schadelijk voor je lichaam, met name voor je kleine bloedvaten. Bij langdurige hoge bloeddruk kan er ook schade optreden aan je grote slagaderen, wat leidt tot verkalking, maar ook aan de kleine(re) haarvaten. Hierdoor hebben mensen met onbehandelde hoge bloeddruk een hoger risico op een beroerte, hartaanval, hartfalen, oog- en nierproblemen.

Hoge bloeddruk kan een lichamelijke oorzaak hebben zoals problemen met de nieren, een tekort aan vitaminen /mineralen en nog heel veel meer. Altijd reden om een arts te consulteren. Afwijkingen aan hart en vaatstelsel kunnen ook veroorzaker zijn, maar het omgekeerde is evenzeer waar.

Naast mogelijke lichamelijke invloeden is een minstens zo belangrijke veroorzaker van hoge bloeddruk langdurige stress. En net als voor het omgaan met stress en burn-out is leren ontspannen ook hier een aan te bevelen methode, zowel preventief als ter behandeling. Een effectieve methode ter behandeling (ook toe te passen als zelfhulp thuis) is ook BJT/EFT. Als de oorzaak niet duidelijk is kan die met behulp van ontdekkende technieken uit de hypnopsychotherapie worden gevonden en getransformeerd.