Hypnotherapie

 

Alles wat ik weet, maar waaraan ik op dit moment niet denk;
alles wat me eens bewust was, maar nu vergeten is;
alles wat mijn zintuigen hebben waargenomen, maar waar mijn bewustzijn geen acht op sloeg;
alles wat ik zonder opzet en zonder opmerkzaamheid, dat wil zeggen onbewust
voel, denk, herinner [sic], wil en doe;
al het toekomstige dat zich in mij voorbereidt en pas later tot bewustzijn zal komen;
dat alles is inhoud van het onbewuste
.

– Carl Gustav Jung, uit ‘Herinneringen dromen gedachten’

Carl-Gustav-Jung

Het onbewuste valt niet te lokaliseren op één plek in het lichaam, hoewel dat in het verleden door onderzoekers wel vaak geprobeerd is. Het onbewuste regelt zaken die verband houden met overleven. Het heeft invloed op lichamelijke processen zoals de regeling van de bloeddruk, ademhaling en spijsvertering.

Ook een groot deel van de menselijke gedragingen en activiteiten, bijvoorbeeld allerlei zelf-zorghandelingen zoals douchen en aankleden, maar ook autorijden of fietsen, worden door onbewuste processen aangestuurd en kosten daarom weinig moeite. Wij spreken hierbij van automatismen. Toch zijn deze activiteiten en handelingen ooit eens op bewust niveau aangeleerd en toen vroegen ze wel veel bewuste aandacht en moeite.

Precies zo werkt het ook met gedrag, overtuigingen, allerlei vormen van overlevingsstrategieën en niet te vergeten met de problemen, die we hebben door wat ons is aangeleerd of door wat we onszelf hebben aangeleerd. Ooit hebben anderen (ouders, docenten) met succes geprobeerd ons dingen aan te leren, waarna wij dit alles naar ons onderbewuste verplaatsten zodat het nu vanzelf gaat, zonder er bij na te denken.

Bij veel traditionele therapieën wordt gewerkt met methoden waarbij je als cliënt reageert vanuit je normale (waak)bewustzijn, maar met het bovenstaande in gedachten is dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Wanneer je dan iets zou willen veranderen in gedrag of qua overtuiging, dan zou je bijna net zoveel moeite moeten doen als bij leren schaatsen of fietsen. Veel therapeutische interventies werken sterker door gebruik te maken van de geconcentreerde, gefocuste aandacht, zoals die zich voordoet bij trancefenomenen.

Trance kan worden omschreven als een toestand van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie.

schouwen-duiveland-hypnotherapie

Trancemomenten zijn ook terug te vinden in het dagelijks leven. Zoals wanneer vlak voor je in slaap valt bij diepe ontspanning je armen of benen zomaar onverwacht een plotselinge beweging maken; of als je door dagdromen je thee of koffie vergeet op te drinken; of wanneer je tijdens het autorijden tot de conclusie komt dat je een deel van de route niet bewust meegekregen hebt. Het heeft te maken met het anders gericht zijn van je aandacht. In trance is het bewustzijnsniveau zo gewijzigd, dat je toegang krijgt tot het onbewuste en dat geeft op therapeutisch gebied veel meer mogelijkheden.

Vandaar dat bij hypnotherapie gebruik gemaakt wordt van bewust ingezette trance. Hypnose is een bewust opgeroepen vorm van trance, waarbij er een bewustzijnsverandering optreedt. Hierdoor kun je bij informatie komen, die in de therapie nodig is voor inzicht, herstel en heling, die bij normaal bewustzijn niet toegankelijk is. In het onbewuste van een persoon bevindt zich alle informatie over hoe diegene de dingen doet zoals hij ze doet. Als je dus dit (probleem)gedrag of deze overtuigingen direct aan de basis in het onbewuste kunt veranderen, zal duidelijk zijn dat gedragsverandering niet alleen sneller gaat, maar ook meteen tot een automatisme wordt gemaakt.