SOLK / ALK

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het zijn lichamelijke klachten, vaak pijnklachten, waarvoor na medisch onderzoek geen somatische oorzaak wordt gevonden die de betreffende klachten voldoende verklaart.

Bij ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) is er wel een lichamelijke oorzaak gevonden, maar verklaart deze oorzaak niet meer de aanhoudende, chronische klachten die iemand heeft.
Vaak voorkomende klachten die onder SOLK vallen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, buikklachten, maagklachten, overmatig zweten, hartkloppingen, jeuk, sombere stemming, gevoelens  van wanhoop/moedeloosheid, duizeligheid, oorsuizen (tinnitus), pijn in spieren/gewrichten en slaapproblemen.

Bij pijn wordt er gesproken over chronisch op het moment dat deze langer dan 3 maanden aanhoudt. De lichamelijke functie van de pijn is dan niet meer aanwezig, namelijk het signaleren van of te waarschuwen voor schade die al aanwezig is of gaat ontstaan, zodat er actie op ondernomen kan worden.

chronische-pijn-klachten-schouwen-duiveland-zeeland

In stand houders van chronische (pijn)klachten zijn:

– te veel aandacht voor de pijnlijke plekken of delen;
– opkroppen van spanning en/of verdriet;
– verslechterde lichamelijke conditie, stijfheid van spieren/ gewrichten;
– opgekropte negatieve emoties zoals boosheid of verdriet;
– angst voor pijn of een ernstige ziekte;
– stress: niet kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan je stelt die jij aan jezelf stelt, niet tevreden zijn met jezelf.

Mensen met deze klachten ervaren flinke belemmeringen in hun dagelijks functioneren, waardoor er minder kwaliteit van leven is. Gevolg hiervan is bijvoorbeeld werkverzuim.